Vrácení řidičského průkazu

Kdo potřebuje přezkoušení z odborné způsobilosti před navrácením řidičského oprávnění?

 • jemuž byl správním orgánem nebo soudem udělen zákaz řízení motorových vozidel na více než jeden rok
 • který ztratil řidičské oprávnění dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení a to až po uplynutí jednoho roku
 • kdo pozbyl zdravotní způsobilost a znovu ji získal po více než třech letech

Autoškola Vás provede přezkoušením z odborné způsobilosti, které je ukončené standardní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

 • z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • ze znalosti ovládání a údržby vozidla
 • z praktické jízdy

Rozsah výcviku a výuky při přezkoušení záleží na domluvě s autoškolou. Velice doporučujeme absolvovat jízdu ve výcvikovém vozidle, abyste se sžili s výcvikovým vozidlem.

Co všechno budete potřebovat?

Získání 12 bodů

 • 1. výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)
 • 2. žádost o řidičské oprávnění

Zákaz řízení

 • 1. rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu řízení (popř. rozhodnutí o prominutí zbytku trestu)
 • 2. výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)
 • 3. žádost o řidičské oprávnění
 • 4. posudek o zdravotní způsobilosti

Pozbytí zdravotní způsobilosti

 • 1. výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)
 • 2. žádost o řidičské oprávnění
 • 3. posudek o zdravotní způsobilosti